SAFIDA, s.r.o.

…Vaša firma je u nás v zodpovedných rukách. Máme viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti práce, výchovy a vzdelávania, ochrany pred požiarmi a metódy 5S…

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ

SLUŽBA

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnosť Vašej firmy a Vašich zamestnancov je pre nás prvoradá. Sme Vám plne k dispozícii k dosiahnutiu bezpečného a plynulého chodu Vašej prevádzky. Podľa Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujeme komplexné BOZP riešenia šité na mieru každému podnikateľovi, či už sa jedná o malé, stredné alebo veľké spoločnosti. Pravidelne sledujeme legislatívne zmeny, takže sa môžete na nás spoľahnúť a venovať sa svojej podnikateľskej činnosti.

> osvedčenie na činnosť autorizovaný bezpečnostný technik ABT-001113-06

> oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby BTS-0010/22

01

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

Výchova a vzdelávanie

Podľa Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi oboznamujeme zamestnancov Vašej firmy pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne so všetkými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Splníte si tak zákonné povinnosti zamestnávateľa bez akýchkoľvek starostí z Vašej strany.

> osvedčenie andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých 4417/2006/AVLM

> oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov VVZ-0012/22-01.1

02

OCHRANA PRED POŽIARMI

Ochrana pred požiarmi

Našou úlohou je chrániť Vašu spoločnosť pred vznikom požiaru a aj pred živelnými a mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu postihnúť každú spoločnosť pri vykonávaní jej podnikateľskej činnosti. Využívame pritom dlhoročné skúsenosti z rôznych druhov pracovných odvetví, od drevospracujúceho priemyslu až po strojárske a elektrotechnické odvetvia.

> osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany 41/2016

03

METÓDA 5S

Metóda 5S

Veľmi účinný japonský koncept zlepšovania pracoviska, zvaný "metóda 5S" je súčasťou našich služieb pre Vašu firmu. Ak potrebujete minimalizovať a eliminovať plytvanie na pracovisku, zefektívniť pracovné činnosti a zároveň zachovať pritom čistotu pracoviska, ste na správnom mieste. Sme pripravení pomôcť Vašej spoločnosti dosiahnuť spomínané podnikateľské ciele a posunúť tak Vašu firmu vpred.

1. SEIRI: Separovať – trieď, vyraď

2. SEITON: Systematizovať – zoraď, systematizuj

3. SEISO: Stále čistiť – upratuj, čisti

4. SEIKETSU: Štandardizovať – popíš, zdokumentuj

5. SHITSUKE: Sebadisciplinovanosť – zotrvaj, dodržuj

04

Kontakt

SAFIDA, s.r.o.

Hollého 4456/1

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 54 323 380

IČ DPH: SK2121635714

DIČ: 2121635714

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

IBAN: SK2183300000002402107715

konateľ: Ing. Martin Ďaťko

mobil: +421 918 935 940

e-mail: martin.datko@safida.sk

© 2024 SAFIDA, s.r.o.